منطقه شما:

لیست محصولات دسته بندی غذاهای ایرانی

گرم
زرشک پلو با مرغ حسینی

زرشک پلو با مرغ حسینی

103,500 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

130 گرم گوشت تازه + برنج کامفیروزی
چلو خورشت بادمجان

چلو خورشت بادمجان

89,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

مرغ سبز

مرغ سبز

73,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

گرم
خوراک جوجه آزادی

خوراک جوجه آزادی

46,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

کته گوجه با جوجه پرسنلی

کته گوجه با جوجه پرسنلی

52,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

کته گوجه با جوجه پرسنلی

کته گوجه با جوجه پرسنلی

52,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

کته گوجه با جوجه پرسنلی

کته گوجه با جوجه پرسنلی

52,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

گرم
زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ

95,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو جوجه زعفرانی حسینی

چلو جوجه زعفرانی حسینی

103,500 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو جوجه زعفرانی ارشیا

چلو جوجه زعفرانی ارشیا

87,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو جوجه زندیه

چلو جوجه زندیه

47,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

گرم
زرشک پلو با مرغ به سیما

زرشک پلو با مرغ به سیما

87,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

گرم
زرشک پلو با مرغ (کریم زاده)

زرشک پلو با مرغ (کریم زاده)

75,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

گرم
زرشک پلو با مرغ کریم زاده

زرشک پلو با مرغ کریم زاده

75,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو جوجه زعفرانی کریم زاده

چلو جوجه زعفرانی کریم زاده

75,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو جوجه زعفرانی معزی

چلو جوجه زعفرانی معزی

55,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو جوجه زعفرانی بارانا

چلو جوجه زعفرانی بارانا

60,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو جوجه حلزونی

چلو جوجه حلزونی

99,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو جوجه زعفرانی راشا

چلو جوجه زعفرانی راشا

87,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

گرم
زرشک پلو با مرغ راشا

زرشک پلو با مرغ راشا

87,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

130 گرم گوشت تازه + برنج کامفیروزی
چلو خورشت بادمجان راشا

چلو خورشت بادمجان راشا

70,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

شوید لوبیا جوجه زعفرانی

شوید لوبیا جوجه زعفرانی

77,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

استانبولی پلو آزادی

استانبولی پلو آزادی

56,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو جوجه زعفرانی کاوه

چلو جوجه زعفرانی کاوه

65,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

گرم
زرشک پلو دانشگاه

زرشک پلو دانشگاه

73,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو جوجه آزادی

چلو جوجه آزادی

58,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

0