منطقه شما:

لیست محصولات دسته بندی غذاهای ایرانی

گرم
زرشک پلو با مرغ حسینی

زرشک پلو با مرغ حسینی

103,500 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

130 گرم گوشت تازه + برنج کامفیروزی
چلو خورشت بادمجان

چلو خورشت بادمجان

98,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

ته چین

ته چین

165,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو فسنجون

چلو فسنجون

174,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

عدس پلو با مرغ ریش

عدس پلو با مرغ ریش

169,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

اسپرینگ رول پیتزایی

اسپرینگ رول پیتزایی

120,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

مرغ سبز

مرغ سبز

73,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

مرغ شکم پر (با 2پرس برنج)

مرغ شکم پر (با 2پرس برنج)

349,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو ماهی با حشو

چلو ماهی با حشو

230,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

گرم
شکر پلو با خورشت قیمه

شکر پلو با خورشت قیمه

169,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

گرم
خوراک جوجه آزادی

خوراک جوجه آزادی

65,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

سبزی پلو با ماهی

سبزی پلو با ماهی

189,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

کته گوجه با جوجه پرسنلی

کته گوجه با جوجه پرسنلی

52,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

کته گوجه با جوجه پرسنلی

کته گوجه با جوجه پرسنلی

52,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

کته گوجه با جوجه پرسنلی

کته گوجه با جوجه پرسنلی

52,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو میگو پفکی

چلو میگو پفکی

178,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

گرم
زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ

95,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو جوجه زعفرانی حسینی

چلو جوجه زعفرانی حسینی

103,500 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو جوجه زعفرانی ارشیا

چلو جوجه زعفرانی ارشیا

97,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو جوجه زندیه

چلو جوجه زندیه

47,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

گرم
زرشک پلو با مرغ به سیما

زرشک پلو با مرغ به سیما

87,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

دمپخت میگو

دمپخت میگو

144,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

گرم
زرشک پلو با مرغ (کریم زاده)

زرشک پلو با مرغ (کریم زاده)

75,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

گرم
زرشک پلو با مرغ کریم زاده

زرشک پلو با مرغ کریم زاده

75,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو جوجه زعفرانی کریم زاده

چلو جوجه زعفرانی کریم زاده

84,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو جوجه زعفرانی معزی

چلو جوجه زعفرانی معزی

70,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو جوجه زعفرانی بارانا

چلو جوجه زعفرانی بارانا

60,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو جوجه حلزونی

چلو جوجه حلزونی

99,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو جوجه زعفرانی راشا

چلو جوجه زعفرانی راشا

87,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

گرم
زرشک پلو با مرغ راشا

زرشک پلو با مرغ راشا

87,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

130 گرم گوشت تازه + برنج کامفیروزی
چلو خورشت بادمجان راشا

چلو خورشت بادمجان راشا

70,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

شوید لوبیا جوجه زعفرانی

شوید لوبیا جوجه زعفرانی

77,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

استانبولی پلو آزادی

استانبولی پلو آزادی

56,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو جوجه زعفرانی کاوه

چلو جوجه زعفرانی کاوه

65,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

گرم
زرشک پلو دانشگاه

زرشک پلو دانشگاه

73,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو جوجه آزادی

چلو جوجه آزادی

58,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ

165,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

لوبیا پلو با زبان

لوبیا پلو با زبان

220,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

130 گرم گوشت تازه + برنج کامفیروزی
چلو خورشت بادمجان

چلو خورشت بادمجان

98,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو بز قرمه

چلو بز قرمه

289,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

لازانیا

لازانیا

205,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

آلبالو پلو با مرغ

آلبالو پلو با مرغ

194,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو جوجه زعفرانی کریم زاده

چلو جوجه زعفرانی کریم زاده

110,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو جوجه زندیه

چلو جوجه زندیه

57,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو جوجه زعفرانی ارشیا

چلو جوجه زعفرانی ارشیا

135,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو جوجه زعفرانی حسینی

چلو جوجه زعفرانی حسینی

103,500 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

استانبولی با گوشت گردن

استانبولی با گوشت گردن

299,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو جوجه زعفرانی معزی

چلو جوجه زعفرانی معزی

70,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

130 گرم گوشت تازه
خورشت بادمجان

خورشت بادمجان

114,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

130 گرم گوشت تازه + برنج کامفیروزی
چلو خورشت بادمجان

چلو خورشت بادمجان

131,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

ماکارونی با گوشت چرخی

ماکارونی با گوشت چرخی

98,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

کته گوجه با گوشت

کته گوجه با گوشت

195,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو خورشت قیمه

چلو خورشت قیمه

149,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

ته چین

ته چین

165,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

عدس پلو با مرغ ریش

عدس پلو با مرغ ریش

115,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

زرشک پلو با سینه مرغ

زرشک پلو با سینه مرغ

140,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ

140,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

خوراک ران مرغ

خوراک ران مرغ

100,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو ماهی با حشو

چلو ماهی با حشو

178,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو ماهی با حشو

چلو ماهی با حشو

178,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

اسپرینگ رول پیتزایی

اسپرینگ رول پیتزایی

18,500 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

اسپرینگ رول پیتزایی بسته 5تایی

اسپرینگ رول پیتزایی بسته 5تایی

87,500 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

اسپرینگ رول سبزی جات بسته 5 تایی

اسپرینگ رول سبزی جات بسته 5 تایی

80,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

گرم
شکر پلو با خورشت قیمه

شکر پلو با خورشت قیمه

169,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو میگو پفکی

چلو میگو پفکی

215,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

130 گرم گوشت تازه
خورشت بادمجان

خورشت بادمجان

114,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

سبزی پلو با ماهی

سبزی پلو با ماهی

230,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

مرغ شکم پر (با 2پرس برنج)

مرغ شکم پر (با 2پرس برنج)

299,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

سبزی پلو با ماهی

سبزی پلو با ماهی

198,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

سبزی پلو با ماهی

سبزی پلو با ماهی

230,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

مرغ شکم پر (با 2پرس برنج)

مرغ شکم پر (با 2پرس برنج)

299,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

گرم
پلو تن

پلو تن

165,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

گرم
تاس کباب

تاس کباب

165,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

130 گرم گوشت تازه + برنج کامفیروزی
چلو خورشت بادمجان

چلو خورشت بادمجان

149,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ

140,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ

154,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

ته چین

ته چین

165,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

سبزی پلو با ماهی

سبزی پلو با ماهی

189,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو قلیه ماهی

چلو قلیه ماهی

220,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

استانبولی با گوشت

استانبولی با گوشت

174,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

130 گرم گوشت تازه + برنج کامفیروزی
چلو خورشت بادمجان

چلو خورشت بادمجان

131,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

خوراک بادمجان شکم پر

خوراک بادمجان شکم پر

155,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

130 گرم گوشت تازه + برنج کامفیروزی
چلو خورشت بادمجان

چلو خورشت بادمجان

149,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

ته چین

ته چین

140,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو میگو سوخاری

چلو میگو سوخاری

225,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

130 گرم گوشت تازه + برنج کامفیروزی
چلو خورشت بادمجان

چلو خورشت بادمجان

139,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو ماهی با حشو

چلو ماهی با حشو

230,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

استانبولی با گوشت گردن

استانبولی با گوشت گردن

299,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

اسپرینگ رول سبزی جات خیریه

اسپرینگ رول سبزی جات خیریه

74,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

سبزی پلو با ماهی

سبزی پلو با ماهی

220,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو ماهی با حشو

چلو ماهی با حشو

210,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

لازانیا

لازانیا

205,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو ماهی با حشو

چلو ماهی با حشو

210,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو فسنجون

چلو فسنجون

174,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

130 گرم گوشت تازه + برنج کامفیروزی
چلو خورشت بادمجان بدون گوشت

چلو خورشت بادمجان بدون گوشت

119,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

آلبالو پلو با مرغ سینه

آلبالو پلو با مرغ سینه

194,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

مرغ شکم پر (با 2پرس برنج)

مرغ شکم پر (با 2پرس برنج)

349,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

سبزی پلو با ماهی

سبزی پلو با ماهی

230,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

آلبالو پلو با مرغ

آلبالو پلو با مرغ

194,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

گرم
شکر پلو با خورشت قیمه

شکر پلو با خورشت قیمه

169,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

سبزی پلو تک

سبزی پلو تک

65,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

خوراک بادمجان شکم پر

خوراک بادمجان شکم پر

77,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

0