منطقه شما:
پیشنهاد شگفت انگیز
logo

پشتیبانی تلفنی از 9 صبح الی 9 شب، روزهای تعطیل از 10 صبح تا 8 شب

نظارت بر تولید

پشتیبانی تلفنی

3 روز ضمانت بازگشت کالا

غذاهای ایرانی

مشاهده همه محصولات
گرم
زرشک پلو با مرغ حسینی

زرشک پلو با مرغ حسینی

103,500 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

130 گرم گوشت تازه + برنج کامفیروزی
چلو خورشت بادمجان

چلو خورشت بادمجان

98,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

ته چین

ته چین

195,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو فسنجون

چلو فسنجون

199,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

عدس پلو با مرغ ریش

عدس پلو با مرغ ریش

199,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

اسپرینگ رول پیتزایی

اسپرینگ رول پیتزایی

120,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو کباب کوبیده آفرینش

چلو کباب کوبیده آفرینش

75,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

مرغ سبز

مرغ سبز

73,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

مرغ شکم پر (با 2پرس برنج)

مرغ شکم پر (با 2پرس برنج)

419,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو ماهی با حشو

چلو ماهی با حشو

269,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

گرم
شکر پلو با خورشت قیمه

شکر پلو با خورشت قیمه

169,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

گرم
خوراک جوجه آزادی

خوراک جوجه آزادی

65,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

سبزی پلو با ماهی

سبزی پلو با ماهی

189,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

کته گوجه با جوجه پرسنلی

کته گوجه با جوجه پرسنلی

52,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

کته گوجه با جوجه پرسنلی

کته گوجه با جوجه پرسنلی

52,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

کته گوجه با جوجه پرسنلی

کته گوجه با جوجه پرسنلی

52,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو میگو پفکی

چلو میگو پفکی

178,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

گرم
زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ

95,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو جوجه زعفرانی حسینی

چلو جوجه زعفرانی حسینی

103,500 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو جوجه زعفرانی ارشیا

چلو جوجه زعفرانی ارشیا

97,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو جوجه زندیه

چلو جوجه زندیه

47,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

گرم
زرشک پلو با مرغ به سیما

زرشک پلو با مرغ به سیما

87,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

دمپخت میگو

دمپخت میگو

144,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

گرم
زرشک پلو با مرغ (کریم زاده)

زرشک پلو با مرغ (کریم زاده)

75,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

گرم
زرشک پلو با مرغ کریم زاده

زرشک پلو با مرغ کریم زاده

75,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو جوجه زعفرانی کریم زاده

چلو جوجه زعفرانی کریم زاده

84,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو جوجه زعفرانی معزی

چلو جوجه زعفرانی معزی

70,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو جوجه زعفرانی بارانا

چلو جوجه زعفرانی بارانا

60,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو جوجه حلزونی

چلو جوجه حلزونی

99,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو جوجه زعفرانی راشا

چلو جوجه زعفرانی راشا

87,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

گرم
زرشک پلو با مرغ راشا

زرشک پلو با مرغ راشا

87,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

130 گرم گوشت تازه + برنج کامفیروزی
چلو خورشت بادمجان راشا

چلو خورشت بادمجان راشا

70,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

شوید لوبیا جوجه زعفرانی

شوید لوبیا جوجه زعفرانی

77,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

استانبولی پلو آزادی

استانبولی پلو آزادی

56,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو جوجه زعفرانی کاوه

چلو جوجه زعفرانی کاوه

65,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

گرم
زرشک پلو دانشگاه

زرشک پلو دانشگاه

73,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو جوجه آزادی

چلو جوجه آزادی

58,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ

195,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

لوبیا پلو با زبان

لوبیا پلو با زبان

220,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

130 گرم گوشت تازه + برنج کامفیروزی
چلو خورشت بادمجان

چلو خورشت بادمجان

98,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو بز قرمه

چلو بز قرمه

289,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

لازانیا

لازانیا

205,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

آلبالو پلو با مرغ

آلبالو پلو با مرغ

232,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو جوجه زعفرانی کریم زاده

چلو جوجه زعفرانی کریم زاده

110,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو جوجه زندیه

چلو جوجه زندیه

57,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو جوجه زعفرانی ارشیا

چلو جوجه زعفرانی ارشیا

135,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو جوجه زعفرانی حسینی

چلو جوجه زعفرانی حسینی

103,500 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

استانبولی با گوشت گردن

استانبولی با گوشت گردن

299,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو جوجه زعفرانی معزی

چلو جوجه زعفرانی معزی

70,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

130 گرم گوشت تازه
خورشت بادمجان

خورشت بادمجان

114,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

130 گرم گوشت تازه + برنج کامفیروزی
چلو خورشت بادمجان

چلو خورشت بادمجان

131,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

ماکارونی با گوشت چرخی

ماکارونی با گوشت چرخی

98,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

کته گوجه با گوشت

کته گوجه با گوشت

209,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو خورشت قیمه

چلو خورشت قیمه

179,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

ته چین

ته چین

165,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

عدس پلو با مرغ ریش

عدس پلو با مرغ ریش

115,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

زرشک پلو با سینه مرغ

زرشک پلو با سینه مرغ

140,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ

140,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

خوراک ران مرغ

خوراک ران مرغ

100,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو ماهی با حشو

چلو ماهی با حشو

178,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو ماهی با حشو

چلو ماهی با حشو

178,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

اسپرینگ رول پیتزایی

اسپرینگ رول پیتزایی

18,500 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

اسپرینگ رول پیتزایی بسته 5تایی

اسپرینگ رول پیتزایی بسته 5تایی

87,500 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

اسپرینگ رول سبزی جات بسته 5 تایی

اسپرینگ رول سبزی جات بسته 5 تایی

80,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

گرم
شکر پلو با خورشت قیمه

شکر پلو با خورشت قیمه

199,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو میگو پفکی

چلو میگو پفکی

215,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

130 گرم گوشت تازه
خورشت بادمجان

خورشت بادمجان

114,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

سبزی پلو با ماهی

سبزی پلو با ماهی

269,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

مرغ شکم پر (با 2پرس برنج)

مرغ شکم پر (با 2پرس برنج)

299,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

سبزی پلو با ماهی

سبزی پلو با ماهی

198,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

سبزی پلو با ماهی

سبزی پلو با ماهی

269,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

مرغ شکم پر (با 2پرس برنج)

مرغ شکم پر (با 2پرس برنج)

299,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

گرم
پلو تن

پلو تن

165,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

گرم
تاس کباب

تاس کباب

165,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

130 گرم گوشت تازه + برنج کامفیروزی
چلو خورشت بادمجان

چلو خورشت بادمجان

149,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ

140,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ

154,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

ته چین

ته چین

165,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

سبزی پلو با ماهی

سبزی پلو با ماهی

189,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو قلیه ماهی

چلو قلیه ماهی

235,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

استانبولی با گوشت

استانبولی با گوشت

199,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

130 گرم گوشت تازه + برنج کامفیروزی
چلو خورشت بادمجان

چلو خورشت بادمجان

131,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

خوراک بادمجان شکم پر

خوراک بادمجان شکم پر

155,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

130 گرم گوشت تازه + برنج کامفیروزی
چلو خورشت بادمجان

چلو خورشت بادمجان

179,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

ته چین

ته چین

140,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو میگو سوخاری

چلو میگو سوخاری

269,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

130 گرم گوشت تازه + برنج کامفیروزی
چلو خورشت بادمجان

چلو خورشت بادمجان

139,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو ماهی با حشو

چلو ماهی با حشو

230,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

استانبولی با گوشت گردن

استانبولی با گوشت گردن

299,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

اسپرینگ رول سبزی جات خیریه

اسپرینگ رول سبزی جات خیریه

74,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

سبزی پلو با ماهی

سبزی پلو با ماهی

220,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو ماهی با حشو

چلو ماهی با حشو

210,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

لازانیا

لازانیا

205,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو ماهی با حشو

چلو ماهی با حشو

210,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

چلو فسنجون

چلو فسنجون

174,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

130 گرم گوشت تازه + برنج کامفیروزی
چلو خورشت بادمجان بدون گوشت

چلو خورشت بادمجان بدون گوشت

119,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

آلبالو پلو با مرغ سینه

آلبالو پلو با مرغ سینه

194,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

مرغ شکم پر (با 2پرس برنج)

مرغ شکم پر (با 2پرس برنج)

349,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

سبزی پلو با ماهی

سبزی پلو با ماهی

230,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

آلبالو پلو با مرغ

آلبالو پلو با مرغ

194,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

گرم
شکر پلو با خورشت قیمه

شکر پلو با خورشت قیمه

199,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

سبزی پلو تک

سبزی پلو تک

78,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

خوراک بادمجان شکم پر

خوراک بادمجان شکم پر

77,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

نان های رژیمی

مشاهده همه محصولات
نان جوانه گندم

نان جوانه گندم

19,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

350 گرم
دونات ترافل

دونات ترافل

20,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

150گرم
سمبوسه ساده

سمبوسه ساده

12,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

700گرمی
ساندویچ بندری

ساندویچ بندری

95,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

300گرم
ساندویچ فلافل

ساندویچ فلافل

55,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

150گرم
مینی پیتزا

مینی پیتزا

10,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

20عددی
پک ساندویچ میکس

پک ساندویچ میکس

89,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

6عددی
اسنک

اسنک

19,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

بسته 5 عددی
0
مینی پچ پچ

مینی پچ پچ

15,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

اشترودل شاه توت

اشترودل شاه توت

25,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

کروسان شکلاتی

کروسان شکلاتی

35,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

مایه املت دو نفره

مایه املت دو نفره

17,500 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

600گرمی
مربا هویج بزرگ

مربا هویج بزرگ

59,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

معجون

معجون

41,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

کره پسته

کره پسته

66,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

فیله و سیب زمینی خیریه نمازی

فیله و سیب زمینی خیریه نمازی

17,500 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

فیله و سیب زمینی

فیله و سیب زمینی

17,500 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

350 گرم
هویج کیلویی

هویج کیلویی

9,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

مایونز

مایونز

17,500 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

صبحانه

سس ها و چاشنی ها

مشاهده همه محصولات
300 گرمی
چاشنی گوجه و سیر

چاشنی گوجه و سیر

44,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

130 گرم گوشت تازه + برنج کامفیروزی
خورشت بادمجان تک

خورشت بادمجان تک

102,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

خورشت فسنجون بدون چلو

خورشت فسنجون بدون چلو

126,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

130 گرم گوشت تازه + برنج کامفیروزی
خورشت بادمجان تک

خورشت بادمجان تک

133,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

130 گرم گوشت تازه + برنج کامفیروزی
خورشت بادمجان تک پرسنلی

خورشت بادمجان تک پرسنلی

70,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

150گرم
روغن اویلا 1/300

روغن اویلا 1/300

92,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

دسر و نوشیدنی

مشاهده همه محصولات
180 گرم
ماست بادمجان کیلویی

ماست بادمجان کیلویی

125,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

150گرم
سالاد شیرازی کیلویی

سالاد شیرازی کیلویی

95,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

180 گرم
حمص کیلویی

حمص کیلویی

129,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

500گرم
ماست لبو کیلویی

ماست لبو کیلویی

125,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

500گرم
سالاد چغندر و گردو

سالاد چغندر و گردو

45,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

500گرم
پیراشکی

پیراشکی

17,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

1400گرمی
شیره خرما

شیره خرما

50,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

یک کیلویی
خمیر خرما

خمیر خرما

28,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

100گرمی
سویق هسته خرما

سویق هسته خرما

19,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

250گرمی
قهوه خرما ساده

قهوه خرما ساده

36,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

200گرمی
پودر هسته خرما بوداده

پودر هسته خرما بوداده

27,500 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

250گرمی
بمب میوه ای

بمب میوه ای

50,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

معجون

معجون

41,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

کره پسته

کره پسته

66,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

180 گرم
ماست دبه سون

ماست دبه سون

95,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

250گرمی
بمب میوه ای

بمب میوه ای

50,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

آلبالو خشکه

آلبالو خشکه

33,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

500گرمی
کشک و قره پاکتی

کشک و قره پاکتی

44,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

150گرمی
گندم شیرین

گندم شیرین

14,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

200گرمی
ترشک هفت میوه

ترشک هفت میوه

29,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

100گرمی
قره پرتقال

قره پرتقال

17,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

100گرمی
قره انبه

قره انبه

17,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

350گرمی
بادام زمینی سرکه نمکی

بادام زمینی سرکه نمکی

42,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

100گرمی
قره ترش

قره ترش

17,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

100گرمی
قره تمشک

قره تمشک

17,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

200گرمی
کشک و قره

کشک و قره

28,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

350گرمی
نخودچی و کشمش

نخودچی و کشمش

40,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

100گرمی
قاشق چنگال پک

قاشق چنگال پک

3,000 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

تنقلات

غذای نیمه آماده(منجمد شده)

مشاهده همه محصولات
مایه املت دو نفره

مایه املت دو نفره

17,500 تومان
اتمام موجودی
0

مشاهده سبد خرید

مایه آش رشته

مایه آش رشته

48,000 تومان
اتمام موجودی